Mångsidiga tjänster i skärgården


Vi utför mångsidiga arbeten med många års erfarenhet i Åbolands skärgård. Vi bygger såväl stugor som terasser och bryggor. Dessutom utför vi sjötransporter, grävarbeten, vedleveranser och dykning. Vi fäller även träd. Nedan en närmare inblick i våra tjänster.

Saariston Mökkipalvelut / Mikael Asplund 040 481 3995 eller asplund.mikael@gmail.com

Transport med arbetsbåt

Med arbetsbåten utför vi transporter i skärgården. Med den flyttar sig arbetsmaskiner eller byggmaterial eller jord (sand, mull, krossad sten) lätt och smidigt. Med arbetsbåten gör vi dessutom t.ex. vedleveranser till öar.

Bryggor och terasser

Vi är återförsäljare av Savorak-pontonbryggor. Dessutom reparerar vi gamla bryggor eller bygger helt nya. Vi kan bygga fasta bryggor t.ex. med stenkista eller flytande pontonbryggor, beroende på behovet. Dessutom bygger vi såväl stora som små terasser.

Byggande av stugor

Vi gör nybygge av mindre stugor, eller reparerar gamla stugor. Vid behov röjer vi upp tomten och bygger stugan ända från husgrunden. Ta kontakt med oss redan i planeringsskedet!

Dykarbeten

Vi utför dykjobb på djup upp till 15 m, som t.ex. granskning och byte av kättingar i flytbryggor och bojar.

Grävmaskinsarbeten

Med en 2,7 tons grävmaskin på larvband gör vi även arbeten på holmar som t.ex. husgrunder, avloppssystem och röjning av stranden.

Trädfällning

Vi utför t.ex. röjning av tomtar, mindre gallringar och fällning av problemträd. Med arbetsbåten kan vi transportera bort stockarna vid behov.

Kontaktblankett